Gebruikershandleiding CEON Wiskunde modules

De CEON Wiskunde modules kennen een beginscherm waarin een introductie, de didactiek, het gebruik van de module en de doelstelling van de module en tenslotte de wiskunde-applicatie (hoofdmenu) zelf worden gepresenteerd.

Naar hoofdmenu
Wanneer je dit icoon aanklikt belandt je in de werkelijke wiskunde modules. In deze module worden alle voor het VMBO wiskunde programma van belang zijnde onderwerpen uitgelegd en zijn voor elk onderwerp opgaven opgenomen die gemaakt dienen te worden.

Introductie
In de introductie wordt aangegeven waarom we gekomen zijn tot het ontwikkelen van (eLearning) wiskunde modules.

Didactiek
In dit deel wordt kort nader ingegaan op de gekozen aanpak voor het uitleggen van Wiskunde vraagstukken en het maken van opgaven.

Gebruik van de module
Deze gebruikershandleiding vormt een onderdeel van dit icoon. Het legt uit hoe je op een efficiënte wijze van de Wiskunde module gebruik kunt maken.

Doelstelling van de cursus
In dit onderdeel wordt uitgelegd wat we trachten te bereiken met de Wiskunde modules.

Wiskunde module

De wiskunde module bestaat uit de volgende sub-modules;

1. Rekenen
2. Lineaire verbanden en Grafieken
3. Statistiek
4. Meetkunde
5. Blokken Herhalingsopgaven
6. Examenopgaven


Elke sub-module behandelt voor het onderwijs van belang zijnde onderwerpen zoals je hierboven voor het onderwerp Rekenen kunt zien. Dit bestaat uit de onderdelen;
1. Rekenregels
2. Korting en Procenten
3. Bruto Toegevoegde Waarde

Elke sub-module bevat een samenvatting waar in het kort nogmaals wordt vermeld wat de onderwerpen inhouden. Daarnaast worden een aantal herhalingsopgaven over de onderwerpen behandeld.

Rekenen

De sub-modules hebben alle eenzelfde opzet. We behandelen hier als voorbeeld de module Rekenen in detail, echter voor de overige modules geldt dezelfde aanpak.

Uitleg
Klik je Uitleg aan dan verschijnt de uitleg in tekst op het scherm, tegelijk hoor je een stem die zegt wat op het scherm vermeld staat. Het opgelichte deel van de tekst wordt op dat moment uitgesproken.
Wil je de stem niet horen dan kan je het geluid uitzetten. Zie hieronder.

Het systeem stopt zo nu en dan om de leerling de kans te geven de uitleg nog eens te lezen. Wil je verder gaan, klik dan op de groene pijl rechts onderaan het scherm.

Wil je het scherm onderweg stil zetten, klik dan op de knop links van de balk, je kunt weer verder gaan door opnieuw op de knop links van de balk of op de groene pijl te klikken.

Aan de knop in de beweegbare balk kun je zien waar het systeem is. Je kunt de knop bewegen door op de knop te gaan staan en deze naar links of rechts te bewegen.

Als de knop aan het eind van de balk is gearriveerd stopt deze om dan verder te gaan moet je de groene pijl aanklikken. Het systeem keert dan terug naar het sub-menu van het onderwerp.

Opgaven

De antwoorden op de vragen a t/m d dienen in de blokken naast de opgaven ingevuld te worden. Wanneer tweemaal een fout antwoord wordt gegeven dan verschijnt automatisch het correcte antwoord op het scherm. Door op de rode knop te klikken verdwijnt het verschenen antwoord weer.
Bij een juist antwoord wordt de knop voor het antwoord groen en wordt een score bijgehouden. Elk goed antwoord levert 10 punten op. Zie hieronder.

Wanneer je terug wilt gaan naar het hoofd- of sub-menu klik dan links boven ‘terug’.

Onderaan het scherm vind je de volgende hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij het uitwerken van opgaven.

1. Rekenmachine
2. Trefwoordenregister
3. Kladblok
4. Terug naar het hoofdmenu
5. Grafieken
6. Overzicht formules

1. Rekenmachine
De rekenmachine kun je gebruiken voor het uitwerken van opgaven. Je kunt de rekenmachine over het scherm bewegen door de cursor op de rekenmachine te zetten en vervolgens te verslepen.
AC = veeg het scherm schoon.
Uit = laat het venster van de rekenmachine verdwijnen.

2. Trefwoordenregister
In het trefwoordenregister vind je de uitleg voor alle wiskundige begrippen die in de wiskunde module worden gebruikt. Zie een voorbeeld hieronder.
Klik het Trefwoordenregister aan en selecteer het gewenste begrip door gebruik te maken van de Choice list (schuifje) en vervolgens het begrip aan te klikken, de omschrijving verschijnt als hieronder voor een ‘Parabool’ aangegeven.


Het 'Zoeken' venster verwijdert door op 'Zoeken' te klikken. Het venster met de Begripsverklaring verwijdert door het kruis rechtsboven aan te klikken.

3. Kladbloc
Een kladblok is voor persoonlijk gebruik opgenomen. Je kunt tijdens het uitwerken van een opgave hier informatie vermelden om dit tijdens het uitwerken van de opgave te gebruiken. De inhoud wordt niet opgeslagen.

4. Terug naar hoofdmenu
Dit icoon wordt gebruikt om terug te keren naar het hoofdscherm. Het icoon heeft dezelfde werking als het aanklikken van ‘terug’ boven in het scherm.

5. Grafieken
Met behulp van de Grafiekenicoon kun je de verschillende soorten grafieken maken die in de opgaven worden gevraagd. Zie hieronder.
Het tekenen van de grafiek wordt door het systeem gedaan. De leerling dient de tabel met waarden (cijfers) te vullen, aan te geven welke type grafiek men wenst om vervolgens de knop tekenen in te drukken. De grafiek verschijnt nu, door de knop antwoord aan te klikken.

6. Overzicht formules

De meest gebruikte formules worden hier getoond als hulp bij het maken van opgaven.

Radioknoppen en vraagknoppen
Soms wordt in een scherm zoals hieronder gevraagd om aan radioknop aan te klikken. Een radioknop wordt gebruikt om de leerling een Ja/Nee vraag te stellen. Het antwoord wordt gegeven door de van toepassing zijnde knop aan te klikken. Zie hieronder.

Af en toe worden op een opgavescherm knoppen gebruikt die aanvullende informatie geven voor het maken van opgaven. Hieronder zie je de knop ‘Zie vraag’ op het scherm vermeld. Door deze knop aan te klikken verschijnt aanvullende informatie (een tabel, een grafiek of tekst). Dit informatiescherm kan je verplaatsen en laten verdwijnen door opnieuw op de knop te drukken of op het kruis te klikken in het informatiescherm.

Radio-botton vragen
Sommige opgaven dienen beantwoord te worden door de correcte radio button aan te klikken.
Deze multiple choice vragen kennen altijd één goed antwoord uit meerdere keuzemogelijkheden. Zie hieronder. Voor een goed antwoord wordt in de score 10 punten toegekend wanneer in twee pogingen het goede antwoord is aangeklikt.

Ja/Nee antwoorden
Bij enkele multiple choice opgaven zijn meer dan één antwoorden mogelijk.
Om dit te bereiken dient bij elke vraag aangeklikt te woorden of de vraag Ja of Nee juist is. Zie hieronder.

Examenopgaven

Voor examenopgaven is de puntentelling voor de score aangepast aan het correctievoorschrift.
Daarnaast is een klokje aanwezig dat aangeeft hoeveel tijd inmiddels gebruikt is en waarschuwt wanneer de tijd verstreken is.

Examenvraagstukken zijn soms in multiple choice vragen omgevormd om deze geschikt te laten zijn voor een eLearning omgeving.