CEON Wiskunde HAVO-A

Bijles Wiskunde voor leerlingen van de 4e en 5e klas van het HAVO-A.

In het bijzonder bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met Wiskunde.

De samenstellers van dit eLearning pakket Wiskunde voor HAVO-A-leerlingen zijn van mening dat Wiskunde op een moderne en speelse manier dient te worden gepresenteerd om aldus bij leerlingen meer interesse voor Wiskunde te kweken.

In dit eLearning pakket wordt een maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt voor ondersteuning van Wiskunde-onderwijs.

De Wiskunde stof omvat de exameneisen welke door het Ministerie van Onderwijs zijn gesteld.

Elk onderwerp wordt eerst uitgelegd waarna een aantal opgaven dienen te worden gemaakt. Het systeem controleert of de per opgave gegeven antwoorden correct zijn en kent dan een score toe. Na twee onjuiste antwoorden toont het system het antwoord met een uitleg daarbij.

Tenslotte zijn voor de jaren 2004 tot en met 2014 de examenopgaven voor HAVO Wiskunde A toegevoegd met antwoorden, de score en het eindcijfer dat je behaalt. Je kunt hiermee een beeld krijgen waar je staat.

Trefwoordenregister
Een Trefwoordenregister stelt in staat om snel de betekenis van wiskundige begrippen te tonen.

Rekenmachine
Een elektronische rekenmachine is beschikbaar voor het uitwerken van opgaven, ook voor opgaven waar wiskundige symbolen als √, Pi (π), INV, sin, cos en tan worden gebruikt.

Overzicht formules
De meest toegepaste wiskundige formules kunnen met één klik van de muis getoond worden.

CEON WISKUNDE HAVO-A (ISBN-nr.:978-90-78870-02-9)

Installatie
Installatie van de module gebeurt door toezending van een e-mailbericht waarin de dowloadinstructies, een activatiecode en gebruikersdocumentatie zijn opgenomen.
Het downloaden is een eenvoudig proces en duurt slechts korte tijd.

Na installatie van het programma wordt er in Windows een programmagroep aangemaakt. Op je desktop (eerste scherm) wordt een pictogram aangemaakt CEON Wiskunde HAVO-A. Door dubbelklik van dit pictogram start je het wiskundeprogramma op.

Handleiding
In het programma (systeem) is een gebruikershandleiding opgenomen. Deze handleiding vertelt alles over het omgaan met de module.

Help desk
Hebt u problemen dan kunt u ons via email vragen stellen; sales@ceon.nl

Veel voorkomende vragen
Klik hier voor antwoorden op veel voorkomende vragen en problemen.

In deze serie zijn verder verkrijgbaar:

CEON Wiskunde VMBOCEON Wiskunde VWO-A
(3e/4e klas VMBO)(5e/6e klas VWO-A)
Met examenopgaven 2007 t/m 2014Met examenopgaven 2007 t/m 2014
Prijs: € 35,00 (incl.21%BTW)

Prijs: € 45,00 (incl. 21% BTW)Doelstelling CEON-Wiskunde programma's

Leerlingen in de klassen 4 en 5 van de HAVO-A die problemen hebben met Wiskunde te ondersteunen.

De samenstellers van dit eLearning Wiskunde pakket hebben getracht Wiskunde op een zodanige wijze uit te leggen dat leerlingen van HAVO-A die problemen hebben met Wiskunde met meer plezier aan het vak Wiskunde werken.

Didactiek
Elk hoofdstuk vangt aan met een Uitleg van het onderwerp, gevolgd door een aantal opgaven die toenemen in moeilijkheidsgraad.
Daarnaast zijn om examenervaring op te doen examenopgaven van de meest recente jaren opgenomen.

Uitleg:
Leerlingen bepalen zelf het tempo en de volgorde van de wiskunde stof. Onjuiste antwoorden bij het uitwerken van opgaven worden door het systeem gesignaleerd en de juiste oplossing met een uitleg wordt getoond.


Systeemeisen