Uw kunt ons altijd bereiken via dit formulier voor vragen:


Contact Informatie:
Naam:
Email Adres:
Vraag:

Antwoorden op meest gestelde vragen en voorkomende problemen:


PC-gerichte vragen
1. Zijn de wiskunde modules ook te gebruiken op een PC die gebruik maakt van Linux?

Ja, mits je gebruik maakt van simulatiesoftware (bijv. Parallels, WinaXe) waarmee Windows wordt gesimuleerd.

2. Werken de wiskunde modules ook op een PC van Apple Macintosh?

Ja, mits je gebruik maakt van simulatiesoftware (bijv. Parallels, WinaXe) waarmee Windows wordt gesimuleerd.

3. Kan een aangeschafte module op meerdere machines geladen worden?

Nee, een module kan slechts op één PC gebruikt worden. De module bevat een mechanisme dat controleert of het gebruik beperkt blijft tot één PC.

4. Bij het installeren van de module treedt gedurende het downloaden van de module een fout op.

Volg de instructies die het systeem geeft op. Lost dit het probleem niet op, start dan het downloadproces opnieuw op. Lukt ook dit niet, meld ons het probleem dan per email (ceon@planet.nl) of bel ons op (070-3061710).

5. Bij het activeren van de module na het downloaden treedt een fout op.

Er bestaat een maximum aan het aantal keren dat de module kan worden geactiveerd. Ontvang je de boodschap dat je niet meer gerechtigd bent om de activatiecode te gebruiken, stuur ons dan een email met de reden van meermalig gebruik van de activatiecode. Wij kunnen dan de de limietcode aanpassen zodat activering weer mogelijk is.

6. Waar bevindt de wiskunde module zich, op uw server of op mijn PC?

De module wordt gedownload van onze server op uw PC.

7. Wordt het product verder verbeterd en ontvang ik dan een verbeterde versie?

Ja, we werken voortdurend aan verbetering van het product en stellen de nieuwe versie aan eerdere kopers van de betrokken modules beschikbaar door verzending van een mailbericht waarna men de nieuwe versie kan downloaden.

Module gerichte vragen
1. Voor wie zijn de wiskunde modules bedoeld?

De modules zijn ontwikkeld voor leerlingen in de laatste twee klassen van het voortgezet onderwijs.
Leerlingen die problemen hebben met wiskunde kunnen naast het wiskundeonderwijs op hun school onze wiskundemodules gebruiken om met name die onderwerpen waarmee men problemen heeft beter onder de knie te krijgen.

2. Is het mogelijk om vragen over opgaven of de uitwerking van opgaven aan u te stellen?

Nee, de modules bevatten voor alle opgaven de uitwerking. Neem de uitwerking door om te begrijpen wat je hebt fout gedaan. Neem zo nodig de uitleg van het onderwerp door waarop de opgave betrekking heeft.

3. De vragen bij de examenopgaven wijken soms af van de officiële vragen. Waarom is dit het geval?

Dat is bewust gedaan omdat bij opgaven soms een beschrijving van de oplossing gegeven dient te worden. De module is alleen in staat om exacte antwoorden te beoordelen en een score hieraan toe te kennen.
Beschrijvende antwoorden zijn daarom omgezet in multiple choice vragen die beantwoord dienen te worden door het juiste antwoord aan te klikken.

4. Hoe weet ik welk cijfer ik voor het examen behaald zou hebben?

De module kent voor elk examen een score toe zoals aangegeven in de officiële uitwerking voor het examen. Daarnaast bevat de module de Norm-tabel die uitrekent welk cijfer op het examen behaald zou zijn. Het geeft daarom een goede indicatie waar je staat.

5. Zijn de in de modules behandelde wiskundestof en de opgaven in overeenstemming met wat in het voorgezet onderwijs onderwezen dient te worden?

Ja, de modules voldoen volledig aan de richtlijnen die door het Ministerie van Onderwijs zijn uitgegeven.

6. Dien ik voor het bestuderen van onderwerpen en het maken van opgaven een bepaalde volgorde in de module aan te houden?

Nee, je kunt zelf bepalen welke onderwerpen je wilt bestuderen en welke opgaven of examenopgaven je wenst te maken.

7. Kan ik het geluid (gesproken woord) uitzetten?

Ja, zie de Gebruikershandleiding.

8. Kan ik een screen printen?

Ja, het eenvoudigst is om een document in MS. Word te openen en daarin het betreffende screen te kopiëren. In het betreffende screen druk de functietoets "Print screen" in, ga vervolgens naar het document in MS.Word en doe CTR V of klik "Paste".