Print pagina

Klachtenregeling

Indien zich bij installatie van een wiskunde module problemen voordoen of bij gebruik van ons product de programmatuur niet correct functioneert of weergegeven gegevens onjuist zijn dan dienen deze onregelmatigheden zo spoedig mogelijk per e-mail klantenservice@ceon.nl of telefonisch 070 3061710 te worden gemeld. Wij zullen de gemelde onregelmatigheden afhankelijk van de complexiteit van het probleem dezelfde dag of uiterlijk binnen 5 werkdagen oplossen.